.::محل تبلیغات شما::.

آموزگار پایه ششمدوستان گرامی سلام، ورود شما را به بخش آموزگار پایه ششم خوش آمد می گویم. در زیر لینک  فایل های صوتی  کتاب گویای عربی پایه هفتم را قرار داده ام که می توانید دانلود و استفاده نمایید:   عربي مقدمات 4.858 kb درس اول 26.88 Mb درس دوم 21.15 Mb درس سوم 27.72 Mb درس چهارم 21.39 Mb درس پنجم 22.64 Mb درس ششم 21.83 Mb درس هفتم 17.74 Mb درس هشتم 18.41 Mb درس نهم 19.91 Mb درس دهم 27.16 Mb درس يازدهم 20.58 Mb درس دوازدهم 22.65 Mb درس سيزدهم 23.64 Mb درس چهاردهم 23.11 Mb درس پانزدهم 13.76 Mb درس…

امروز پنجشنبه 06 آبان 1400
لینک دوستان