.::محل تبلیغات شما::.

آموزگار پایه ششمبا توجه به تماس های مکرر همکاران مبنی بر اجرای مراحل درس پژوهی به پیوست نکاتی در رابطه با فرآیند اجرای درس پژوهی تقدیم می گردد .   فایل ضمیمه منبع آموزگار: سایت گروه تکنولوژی و گروه های آموز

امروز یکشنبه 03 مهر 1401
لینک دوستان