.::محل تبلیغات شما::.

آموزگار پایه ششمهمکاران گرامی سلام   PDF کتاب راهنمای درس هنر برای معلمان پایه های اول ،دوم و سوم ابتدایی  را می توانید توسط لینک های زیر دریافت نمایید: مقدمه - 182.25 کیلو بایت بخش اول - 182.69 کیلو بایت بخش دوم - 553.42 کیلو بایت بخش سوم - 522.09 کیلو بایت بخش چهارم - 242.84 کیلو بایت بخش پنجم - 553.48 کیلو بایت بخش ششم - 409.82 کیلو بایت بخش هفتم - 269.21 کیلو بایت بخش هشتم - 145.93 کیلو بایت بخش نهم - 141.29 کیلو بایت بخش دهم - 178.6 کیلو بایت بخش یازدهم - 104.4 کیلو بایت منبع: chap.sch.ir

امروز پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان