.::محل تبلیغات شما::.

آموزگار پایه ششم  خط من خطم و من خطم یک خط راست و زیبا از هر طرف بگیری می رم تا بی انتها پاره خط پاره ی خط من هستم از این که از هر طرف راه منو بسته اند من خسته ی خسته ام نیم خط نیم خطم و نیم خطم من دوست پاره خطم یه راه دارم که بازه از یک طرف بسته ام چرا؟اینم یه رازه هما بصیری شهرستان رامسر منبع آموزگار: سایت گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی مازندران  

امروز پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان